středa 29. července 2009

Plat poslance

Vždy, když se lidé v diskuzích rozohňují nad platem poslanců, najde se někdo "rozumný" poukazující na nulový vliv snižování platů politiků na veřejné rozpočty.

Osobně se domnívám, že plat a především způsob odměňování politiků má velký vliv na tyto rozpočty. Nejde o přímou úsporu, ale o to, vrátit politiky zpět na zem.

Dnes poslanci kromě svého platu pobírají různé nedaněné náhrady a skrze své politické strany se cpou na dobře honorovaná místa v dozorčích radách státních či polostátních firem.

Udělejme z poslanců normální zaměstnance!

Stanovme například hrubou mzdu poslance jednou ročně mzdovým výměrem na součet dvojnásobku průměrného platu za loňský rok a dvojnásobek průměrného důchodu za loňský rok. To je více než berou oficiálně dnes!

K tomu ale ŽÁDNÉ náhrady. Kancelářské potřeby mají v rámci poslaneckého klubu, notebooky na práci doma fasují, tak k čemu? Běžní zaměstnanci se do práce také musí dopravovat za své, oblékat se za své (ok, tak pokud chtějí, mohou fasovat jednotné "montérky/obleky"). Neexistuje objektivní důvod, proč by měli mít větší výhody než běžní zaměstnanci. Maximálně odepsat stejné zaměstnanecké paušály, pokud budou někdy schváleny, jako kdokoliv jiný.

Pokud bude stát (zaměstnavatel) hospodařit ve ztrátě (rozpočtový deficit), jednostranně sníží zaměstnanci (poslancům) mzdovým výměrem plat třeba na 50% tohoto základu. To rovněž zákoník práce umožňuje, takže nejde o nějaké fanatické pronásledování politiků.

Po skončení volebního období nedostane poslanec odstupné, protože pracuje na dobu určitou. Pokud budou předčasné volby, nedostane nic, protože paragraf (neplnění pracovních povinností).

Pokud pro svého zaměstnavatele provádí práci mimo pracoviště (v dozorčí radě), nedostane za ni odměnu on, nýbrž se stane příjmem zaměstnavatele (rozpočtu).

Parlamentní prázdniny bych jim odpustil, protože u poslanců nelze rozumně evidovat pracovní doba, dovolené, nemoci. Přece jen by jim tedy některé výhody pro nadlidi zůstaly.

Jak se potom bude chovat poslanec?

Bude se držet u koryta za cenu nesmyslných slibů (např. 13.důchod při téměř nulové inflaci) nebo bude usilovat  především o stabilizaci veřejných financí, poté co nejnižší daně a nakonec co nejvyšší platy a důchody?

Můj tip je, že se bude vždy snažit zabránit deficitu a hledat rozumnou rovnováhu mezi daněmi, platy a důchody.