středa 14. března 2012

Kalousek chce znevýhodnit pracující důchodce

Českému ministru financí zjevně začíná hrabat. Místo zjednodušení daňového systému, se kterým původně relativně slušně bodoval u voličů, ve snaze naplnit státní kasu vymýšlí jeho komplikace.

Tentokrát se rozhodl zhoršit postavení důchodců na trhu práce.

Dnes může každý poplatník využít tzv. slevu na poplatníka, která činí přibližně 24000,-Kč. Tedy po vypočtení daně z příjmu ji ještě o tuto částku poníží.

Ministr Kalousek, ve snaze zalepit ucpat (házením více peněz) díry státního rozpočtu, vymyslel novou daňovou výjimku, kdy slevu by neuplatňovali všichni, ale jen nedůchodci.

Logika je to zvrácená, protože:
  • pokud důchodci mají být trestáni za jiné příjmy (penzi), měl by stejný trest podstoupit každý držitel cenných papírů, jež vydělává na dividendách, každý majitel spořícího účtu dostávající úroky, každý pronajímatel nemovitosti atd.
  • důchodci zastávají ve většině případů pozice, které nikdo jiný dělat nebude. Leda imigranti a ti jsou celkově pro ekonomiku zátěží. Naproti nim ale vyhozený penzista neskončí na úřadu práce a pravděpodobně ani ne jako parková atrakce kulturně obohacující kolemjdoucí nožem. Ti co remcají, že jim důchodci zabírají místa, myslí tím především teplá místa ve státní správě.
  • důchodci kromě platu odvádí i zdravotní a sociální, pracující důchodce tedy nadále vydělává na svou penzi.

Kalouskovi tento nápad pravděpodobně neprojde, protože premiér je srab a i přes předběžný souhlas, jistě brzy otočí. Tohle ale Kalousek pravděpodobně ví, takže motivací může být třeba protlačit něco úplně jiného. Takže možná mu nehrabe, jen riskuje.

Tím, co by nakonec mohlo být prosazeno, je snížení slevy na poplatníka relativně k odpracované části roku. Tedy, kdo pracuje jen půl roku, slevu by měl poloviční. A to by pravděpodobně platilo pro všechny.

Takové opatření by mělo svůj smysl a bránilo by dokonce daňovým únikům. Například sezónní podnikatel ve stavebnictví přes zimu pobírá podporu v nezaměstnanosti a slevu uplatňuje na celý rok.