Aktuální zadlužení ČR

Udělej si představu, kolik peněz díky našim politikům dlužíš!

Graf zadlužení státu

graf zadlužení
Výše dluhu je vyjádřena v miliardách korun.

Jak dluh postupně narůstal?

zdroje:
MFČR
Wikipedia
Český statistický úřad
Pro úplnost je třeba dodat, že vlády běžně utrácely peníze z privatizace a naopak dluhy maskovaly přes transformační instituce.

Kontrolní otázka

Co by se stalo, kdyby vlády na konci roku musely rozpočítat vzniklý dluh na obyvatele a každému poslat příkaz k jeho úhradě?