sobota 27. března 2010

Hysterie kolem Topolánka

V české politice právě proběhla věc dosud nevídaná: úspěšný mediální i politický tlak na odstoupení volebního lídra politické strany.

Důvodem jsou jeho výroky pronesené v neformálním rozhovoru s gay magazínem a směřované na adresu premiéra Fišera a katolické církve.

Co vlastně řekl?


O premiérovi se Topolánek vyjádřil slovy je to Žid, proto vždy před tlakem couvne.

Z tohoto výroku já dokážu dovodit pouze to, že Topolánek spojuje charakterové vlastnosti s národností. To ale platí pro 90% české populace!

Navíc v případě Fišera byl nosnou myšlenkou výroku fakt, že jde o slabého člověka. Tak slabého, že nevydrží žádný nátlak.

V souvislosti s nedávným bezprecedentním tlakem na tehdejšího ministra Dusíka, nelze než s tímto souhlasit. Snaha přinutit ho vydat silnou lobby prosazované rozhodnutí, bez dodržení legislativou požadovaných postupů, toto tvrzení dostatečně dokazuje.

Mohu tedy s klidným svědomím vzkázat dotčenému synovi pana premiéra: váš otec již není slušný člověk. Protože slušný člověk by tlaku buď čelil nebo rezignoval. Příkladem slušného člověka budiž exministr Dusík.

Katolická církev získala svůj vliv vymýváním mozků


Opravdu je třeba toto nějakým způsobem v ateistickém státě obhajovat?
Bez výhrad se pod to podepíši.

Co je špatně?


Špatné není to, že Topolánek musel vyklidit politické pozice. Špatné je, že tak učinil na základě zcela nesmyslných důvodů.

Že někde v hospodském rozhovoru spojil charakter člověka s jeho národností. Kdo z nás to nikdy neudělá? A není to nakonec pravda? Eurodemokracie nám zakazuje tímto směrem uvažovat, ale důkazy o spojnici národnost->zvyky->výsledky vidíme všude kolem nás. Navíc mě jeho výrok nijak nenávistný nepřijde.

Ale česká media se tohoto tématu uchopila naplno. Česká republika je před volbami, jsou známi kandidáti na post poslance do parlamentu a já odhaduji, že polovina z nich má nějaký škraloup v podobě menšího či většího soukromého tunelu.

Čeští "investigativní" novináři místo jejich prověřování a kritizování věnují veškerý prostor bulvárnímu tématu, který tak maximálně porušuje euroblbost v podobě snahy o politickou korektnost.

Topolánek měl odstoupit pro své vazby na osoby využívající stát a veřejné finance jako dojnou krávu. Za to, že udělal kozla zahradníkem na ministerstvu dopravy. Že nezatočil s dlouholetou praxí na MPO, které je korupcí prolezlé skrz na skrz. A z mnoha podobných důvodů.

Ale to vše bez problémů ustál, vaz mu zlomilo pár neškodných vět pronesených v neformálním polosoukromém prostředí. Jeho političtí konkurenti jako Pavel Tunel Bém nebo Jiří Mafie Paroubek a mnozí další jsou proti němu evidentně svatí.

Poučení pro politiky tedy z toho plyne: tunelujte, rozhazujte, zadlužujte, ale proboha buďte zcela politicky korektní.