úterý 24. dubna 2012

Zastupitelská demokracie nefunguje

Kdo tento blog čte, zajisté zaznamenal mou náklonnost k přímé demokracii a averzi k zastupitelské demokracii. Zastávám názor, že zastupitelská demokracie vždy směřuje ke zneužívání veřejných prostředků a nakonec i totalitě. Zastupitelé mající zdravou sebereflexi nemohou uspět proti zastupitelům, jež své omyly tutlají a nechají je raději přerůst do gigantických problémů než aby přiznali chybu a řešili je. Zastupitelé jsou snadno korumpovatelní a zastupitelská demokracii jejich korupce přetváří na volbu menšího zla místo výběru toho, co by si voliči skutečně přáli.

Konkrétně v ČR existuje dlouhodobá symbióza ODS a ČSSD. Voličům představitelé těchto stran předhazují chyby protipólu a často banální spory, které spolu vedou. Na pozadí zuřivé války ale na všem (pro ně) zásadním spolupracují a přes vyhraněnou rétoriku nestojí o žádnou zásadní změnu. Voličů díky dokonalé polarizaci společnosti naleznou vždy dost.

Kdyby titíž voliči rozhodovali v jednotlivých kauzách o konkrétní volbě, často by vybrali úplně něco jiného, než jimi zvolený zastupitel. A shodli by se napříč dnešním znesvářeným politickým spektrem. Tato možnost je jim pod záminkou vlády odborníků upírána a světe div se, voliči si dokonce v tomto libují a nebrání se. Přitom na tytéž odborníky-zastupitele svorně nadávají. V běžném životě řeší životní situace poradou s odborníkem a následným vlastním rozhodnutím, v politickém životě dají "odborníkovi" mandát čtyři roky neomezeně o sobě rozhodovat.

Přenos této praxe do občanského života vyznívá absurdně: například instalatérovi dát svrchované právo rozhodovat nejen o domovním odpadu, právo zadlužit nás kdykoliv rozhodne o nutnosti rekonstrukce nebo opravy, ale i o všech ostatních rozhodnutí v našem životě (např. nákup auta, co si dát k obědu a pod.). Nebo majitel firmy by dal neomezenou moc managementu čtyři roky spravovat jeho společnost, aniž by si ponechal možnost kdykoliv ho při své nespokojenosti odvolat. Absurdní, přesto přesně totéž v politice v zastupitelské demokracii děláme.

Ne všude jsou občané dobrovolně nesvéprávnými ovcemi, proto lze srovnat fungování zastupitelské demokracie po vzoru ČR (vládnoucí panstvo a jejich poddaní) a kombinaci přímé a zastupitelské demokracie v podání Švýcarska (občan je nejvyšší institut, politici a úředníci nemají pravomoc se příčit jeho rozhodnutí).

Pro představu doporučuji k přečtení článek: Pět referend v jeden den = vzor moderní demokracie