úterý 22. prosince 2009

Koncepce romské integrace - materiál z jiné planety a jak by to mělo být správně

Vláda schválila materiál nazvaný Koncepce  romské integrace a dokonce ho označila jako velmi kvalitní. Našel jsem pouze její realizační plán, a ten mne hodně postrašil.

Základní myšlenka je správná a žádoucí. Pomoci Romům ze dna společnosti, aby prostý fakt příslušnosti k romské národnosti neznamenal zásadní snížení šancí prosadit se v životě.

Dnes je tomu bohužel tak, že narodit se jako Rom často znamená minimum šancí na kvalitní vzdělání a uplatnění se v životě. To je zapříčiněno rasovými předsudky většinové společnosti, ale také faktickému špatnému rodinnému zázemí.

Idylické pohádky o svornosti rovných rodin automaticky neznamenají, že jsou Romové dobří rodiče. U části Romů tvořících sociální spodinu společnosti je situace zcela opačná. Jsou špatnými rodiči, dávají svým dětem špatný příklad života parazita, nevedou je k řádnému životu (krádež nebo podvod je pro ně norma) a nevěnují se jim, neučí se s nimi, nestarají se o jejich vzdělání jinak než nátlakem na své okolí.

Bohužel koncepce nic z toho neřeší nebo jen okrajově. Primárně se zaměřuje na prohlubování nefungujících opatření, rozhazování peněz, rozšiřování pozitivní diskriminace a v jejím důsledku i podporuje šíření rasismu ve společnosti.

Jak je to možné? Projděme si několik vybraných bodů:


Bod 1.5: Průběžně ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí prosazovat prostřednictvím kampaní princip diverzity v českém podnikatelském prostředí a ve veřejné správě dle části III.materiálu.


Víte co tohle znamená? Onu neblaze proslulou pozitivní diskriminaci. Ta v konečném znamená právě nárůst rasismu.

Jak se budete cítit, až se budete ucházet o práci a bude přijat jiný méně kvalifikovaný uchazeč, jen proto že má jinou barvu pleti? Jsem si jist, že si ulevíte větou o černé hubě. A bude-li se to častěji opakovat, stanete se zatvrzelým rasistou.

Ostatně toto již bylo praktikováno v USA a důsledky již známe: mnoho lidí přivedla k rasismu. Tak jako dnes hrozí odmítnutí Roma z rasových důvodů, ideál této koncepce usiluje o stejnou nespravedlnost, jen převrácenou na druhou stranu.

2.1 V rámci existujících dotačních programů podporovat včlenění romské kultury do většinové kultury české společnosti. (a další podobné body)


Ministerstvo kultury plánuje dotovat romskou kulturu, a tak ji více dostat na oči. Kromě slova "dotace", které má již pejorativní nádech, nelze moc namítat. Rasové předsudky většinové společnosti jsou jedním (nikoliv hlavním) důvodem pro vyčlenění Romů a problémů s touto segregací spojených.

Nikterak mne neláká představa, že budu v TV sledovat neustále romské tance a hraní na housle. Ale nelákají mne ani dnešní zábavní show pro vysloužilé umělce za veřejné peníze, takže jestli to pomůže, hurá do toho. Nicméně s rozumem, jinak tím opět většinu lidí taková podpora jen naštve.

V jiných navazujících bodech je i zmínka o potřebě zviditelňovat romské podnikatele či jiné úspěšné jedince. S tím bez výhrad souhlasím. Ostatně tito lidé opravdu něco dokázali, museli překonat daleko více překážek než jiní a publicitu si tak jedině zaslouží.

Horší úkoly jsou přichystány pro Ministerstvo školství:

3.1 Podporovat průběžně výzkum romského jazyka, romského holocaustu a romské kultury, vytvářet příležitosti pro realizaci takto zaměřených výzkumných projektů v rámci dotačních programů Grantové agentury AV ČR.


Přeloženo do češtiny, další stovky milionů korun půjdou na zcela zbytečný "základní" výzkum. Místo snahy ořezat podporu v AV na skutečnou vědu, bude se tímto opatřením dále podporovat zkoumání nesmrtelnosti brouka. To vše pod praporem romské integrace, které toto ale nijak nepomůže.

Že Romové umírali v koncentračních táborech všichni víme, stát to nezakrývá. Pokud to není v učebnici dějepisu, stačí to tam levně doplnit.

Co si od tohoto bodu tedy můžeme slibovat? Nic. Je úplně jedno, zda jde o romskou nebo českou kulturu, tohle je jen parazitování na daňovém poplatníkovi. Není se čemu divit, tuto koncepci pravděpodobně pravděpodobně připravovali titíž lidé, kteří budou na tomto tunelu participovat.

Výzkum romského jazyka a kultury je stejně "koníčkovská" věda, jako výzkum české poezie sedmdesátých let dvacátého století nebo historie krabiček od zápalek. Kdo chce, ať se tomu věnuje, ale nehraje si na vědce a hlavně nevyžaduje státní podporu! Romské integraci to nijak nepomůže, maximálně to oprávněně naštve daňové poplatníky, na jaké nesmysly musí zase odvádět daně.

Tenhle přístup byl normální v době českého národního obrození, to jsme jako společnost pořád nedospěli ani o kus dále? Proč neustále povzbuzovat národy k pěstování svých odlišností? Nepotírat je, ale ani nepodporovat! Nechť se stanou součástí lidských osobností jedinců, které se o ně sami zajímají.

3.2 Vytvářet průběžně podmínky pro institucionální rozvoj vysokoškolského oboru romistika
a podporovat jeho rozšíření na další vysoké školy v ČR.


Další hloupost a zbytečnost. Místo aby se ve školství podporovaly technické a přírodní obory klíčové pro naši budoucnost, budeme plýtvat inteligentními studenty a penězi na studium hloupostí. A zase, je úplně jedno, zda jde o romistiku nebo jiný "humanitní" obor. Pak se divte, že titul Mgr je lidem k smíchu a všechny studijní obory se snaží od něj odvrátit a vymýšlí si pro magisterský stupeň vzdělání vlastní označení.

Já chápu, že například pro účely školství má smysl nějaký  předmět zaměřený na romskou menšinu a její kulturu a zvyklosti. Ale nic se nemá přehánět. Magistr romanistiky je společnosti stejně platný, jako magistr tanečních kreací Michaela Jacksona. Prostě je na nic. Nic proti němu, nic proti jeho zájmům, ale ať si to studuje za své a hlavně ať se pak živí jinak, než za veřejné peníze.

V dalších bodech plánu se dokonce snaží tuto zbytečnost šířit i na další školy. Typický postoj jedinců, kteří jsou placeni z veřejných peněz a už zcela ztratili kontakt s mnohem drsnější realitou života...

6.1 Upravit podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů tak, aby cílová skupina pro dotační titul Vstupní byty byla jednoznačně vymezena a zahrnovala osoby ze sociálně
vyloučených romských lokalit a rodiny ohrožené odebráním dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení.


Tohle je celé špatně! To co je dnes vydáváno za sociální byt je nemovitost v hodnotě milionů korun!

Já jsem několik let musel šetřit na blbou garsonku, přičemž daleko lepší byty jsou pronajímány privilegovaným vrstvám za dotovanou cenu. Jak jinak, tuto dotaci musí někdo zaplatit: třeba takový blbec, co si na horší byt vydělal sám a který nepatří mezi privilegované vrstvy společnosti (politici a jiní sociální paraziti nebo handicapovaní lidé, kteří jako jediní takovou formu pomoci potřebují) a nemá tedy na nic nárok. Mimochodem, platná výše nájemného v těchto bytech (54,40Kč/m² pro rok 2010) by u mého pidi bytu pokryla tak akorát příspěvky do společenství vlastníků (fond oprav u novostavby atd.) a ani haléřovou částkou v sobě neobsahuje návratnost milionové investice.

Stát tady má v plánu odměňovat špatné rodiče a motivovat je k plození dětí a nestarání se o ně. Neodpovědné chování má přinášet výhody v podobě extrémně levných bytů a sociálních dávek na úkor ostatních obyvatel. Obzvlášť paradoxní případy budou nastávat, kdy stát podpoří rodiče-příživníky s pěti dětmi, o které se nedokáží postarat, za peníze rodin s jedním dítětem, co si díky vysokým daním a odvodům žádné druhé nemohou dovolit.

Zmiňovaný dotační program je určen handicapovaným nebo na dočasné bydlení pro sociální případy. Již pravidla pro 2010 smrdí diskriminací, protože zvýhodňují některé národnosti před jinými.

Sociální bydlení si představuji zcela jinak. Například i nízkoenergetického standardu lze dosáhnout stavbou z levných unibuněk s vnějším zateplením, samozřejmě jen se základním vnitřním vybavením. Že vnitřní prostory nic moc? Vydělejte si na lepší! Neublíží to dětem? Takový byt je komfortnější než kdy mělo lidstvo ve své historii, tak jak by mohlo? Mimochodem, jediný mne známý případ ze Vsetína považuji za nepřiměřeně komfortní.

Dotované sociální bydlení nemá být luxus, má zajišťovat pouze nejzákladnější potřeby (teplo, hygiena) a to je vše. Jeho příjemci mají být motivováni k tomu, aby se z něj svou pílí dostali, nikoliv je od toho odrazovat! Dnes nedejbože, aby příjem šťastlivce s přiděleným bytem vystoupal a on o něj přišel (děje se tak vůbec?). Nebo proč by si měl shánět vlastní bydlení v obvykle ještě nižším standardu za násobný tržní nájem? Raději si koupí novou plazmu.

Jak by tedy měla probíhat romská integrace?


Některé body ve schváleném plánu svůj smysl mají, jiné jsou spíše úřednická bezzubá a drahá omáčka. Jsou tam i takové, co vyhrotí rasovou a národnostní nesnášenlivost nebo situaci Romů dále zhorší.
Základní omyl spočívá v opakování již vyzkoušených a nefungujících postupů a popírání zjevných faktů:

  1. Má-li někdo být posuzován společností kladně, musí být pro společnost přínosem a ne na ni parazitovat.

  2. Má-li být někdo přínosem, nedává smysl ho motivovat k opaku.

  3. Hlavní překážkou lepšího vzdělání Romů ani kohokoliv jiného není neschopnost školství, ale špatní rodiče nepovažující vzdělání svých dětí za důležité a sami se ho nesnaží zlepšit. Stejně tak neochota dospělých Romů si své vzdělání v dospělosti doplnit.

  4. Nezaměstnaný chodící si jen pro podporu, bez vlastní snahy zlepšit své postavení, vzdělávat se, dělat i špatně placené práce, ten je parazit. Podporovat ho v takovém životním stylu znamená ho v něm uzamknout a zbavit šance prožít život jinak.Nepodporujme parazity, ale pracovitost a snahu


Náhled společnosti na romskou menšinu se nezlepší, pokud se zvýší přerozdělování peněz v její prospěch. Všechny ty nové byty pro Romy v minulosti vedly jen k nárůstu nesnášenlivosti, obzvláště když byly poté vandaly zničeny. Kolik jste slyšeli vtipů o táboráčku v obýváku, nových sídlištích určených k demolici, cikánech jezdících pro desetitisícové dávky v mercedesu a pod? Jejich úspěch je dán právě tím, že obsahují pravdivé jádro.

S rostoucími ekonomickými problémy bude růst podpora extremismu primitivně hledajícího snadný terč jako viníka všech problémů. Paraziti jsou logicky prvním cílem: jejich vina je zjevná, jejich obranyschopnost malá. Nezaměňovat mnou označenou skupinu parazitů za všechny slabé! Ty si sice extremisté rádi vezmou jako terč, ale do špatné životní situace nebo ke zdravotnímu problému může přijít každý. Jde o to, jak moc se dotyčný snaží sám se s tím poprat a jak moc přenáší vše na jiné. Ochrnutý člověk žádné možnosti nemá, zdravý ano, jen se mu dnes bohužel snaha nevyplatí.

Dávky nesmí demotivovat


Přitom řešení je jednoduché: Ořezat všechny sociální dávky na minimum tak, aby jejich příjemce měl výrazně horší životní úroveň než pracující. Samozřejmě ne podle rasového nebo národnostního klíče, nýbrž všem.

Lidem padnoucím na dno pomožme, ale je to dočasná pomoc, svázaná s výkonem veřejných prací, sebevzděláváním se a špatnou životní úrovní. Na válení na gauči s pivem u televize musí její příjemce rovnou zapomenout.

Není náhodou, že v jakémsi diskusním televizním pořadu od romského aktivisty zazněla věta: "nedávejte jim ty dávky, oni pak nemají důvod cokoliv dělat". Ten člověk to myslel zjevně upřímně. Byl si vědom toho, že jeho lidé jsou díky pokryteckému humanismu společnosti drženi při dně a systém jim brání se jakkoliv rozvíjet.

Veškeré dávky musí být postaveny tak, aby příjemce nebyl motivován nepracovat (tak je tomu bohužel dnes) a plodit děti kvůli vyšším dávkám. Všechny ty nesmyslné indexy porovnávající příjmy s průměrným platem nebo životním minimem jsou škodlivé sami o sobě. Demotivují ve snaze cokoliv zlepšit, protože jakékoliv zvýšení příjmu je okamžitě potrestáno snížením dávky.

Takže podpora v nezaměstnanosti nebo životní minimum, to vše musí být vyměněno za nepříjemnou práci. Pokud ji dotyčný neodvede, nemá mít nárok ani na to minimum, protože ho evidentně nepotřebuje. Je to výhodné pro společnost i finančně, spousta předražených veřejných zakázek za statisíce spočívající v úklidu ulic nebo udržování zeleně by byla téměř zadarmo.

A naopak, kdokoliv je na ni ochoten přistoupit, je evidentně na dně a dávku potřebuje.

Nesmyslné indexy násobící průměrnou mzdu nebo životní minimum


Takové měřítko je daleko reálnější než nesmyslné indexy o 1.3 násobku životního minima, zjišťování kdo v domácnosti opravdu je, jak je možné že ta nová plazma na zdi byla pořízena při těchto příjmech a pod.

Představte si to zjednodušeně: fotky front na polévku v době hospodářské krize 30. let v Americe. A u vchodu do výdejny dnešní zbyteční a drazí úředníci ze sociálek kontrolující indexy, majetkové poměry atd. Jakoby fakt, že člověk stojí hodinu v zimě a čeká na blbou polévku nebyl sám o sobě dostatečně lustrujícím.

VzděláváníAno, české školství nestojí za nic. Neskutečně se v něm plýtvá finančními prostředky i časem žáků, vyučují se v něm nesmyslné předměty (např. moje oblíbená historie literatury pro žáky, kteří nedočetli ani Honzíkovu cestu a pod.).

Učitelé si také neumějí poradit s romskými dětmi, které pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Četl jsem například o neděkování, které je dáno odlišným náhledem na svět a není tedy dáno špatnou výchovou. Učitelé minimálně prvňáčků mají být na tyto odlišnosti připravováni v rámci svého vzdělávání se.

Bohužel tyto děti jsou také díky zanedbanosti od svých neodpovědných rodičů zcela nepřipraveni v otázkách kulturou neodůvodnitelných nebo neomluvitelných. Tím může být špatná hygiena, neznalost českého jazyka atd. Ano, i ta čeština je neomluvitelná a svědčí o naprostém zanedbávání rodiči. Ti přece vědí, že jejich potomci budou žít v české společnosti a mají sami usilovat, aby se jejich děti dobře domluvily a neměly problémy.

Řešením mohou být romští poradci, ale nic se nesmí přehánět. Jakmile toto zvýhodňování bude příliš na očích, stane se opět jen dalším důvodem k nenávisti. Nejen společností, ale třeba i jinými žáky, kteří taková privilegia mít nebudou.

Stejně tak není řešením násilná integrace slabších žáků do škol, kde budou zdržovat své vrstevníky. A to ani v případech, kdy slabost žáka není způsobena nedostatkem jeho inteligence, nýbrž nedostatečnou průpravou. Školství je příliš důležitá věc pro naši budoucnost, nesmíme ho dále zatěžovat dalšími nesmysly odvádějícími od hlavního poslání: vzdělávat.

Segregace v podobě romských škol (tříd) je ošemetné téma. Zavání rasismem nebo odlišnými požadavky kladenými na žáky. Nepovažuji ji za dobrý nápad, už kvůli podobnosti s dnešními zvláštními školami. Ale to vůbec neznamená, že společné třídy se mají jakkoliv přizpůsobovat romským dětem!

Stačilo by např. dva roky před počátkem školní docházky zavést povinnost pro všechny(!) děti navštívit poradnu, a tam rozhodnout, které děti nejsou dostatečně připravené a potřebují předškolní přípravku. Ta by pak byla rovněž povinná, stejně jako školní docházka. Romské děti ze sociálně slabých rodin se špatnými rodiči nedbajícími na výchovu by tak měly šanci dostat se na úroveň svých vrstevníků.

Všimněte si, že důsledně označuji takové rodiče za špatné a nedbající o své děti. Politická korektnost razí označení "jiná kultura" a pod. To já ale odmítám brát jako argument. Pokud chceme nějaké kultuře přiřknout ortel celoživotního zaostalosti, parazitismu nebo negramotnosti, pak právě tento přístup já považuji za šovinismus, ne nazývání věcí pravými jmény. Špatné vlastnosti a neznalost nejsou vůbec dané kulturně, jsou dány (kromě povahy) životním stylem.

Protože nelze od těchto špatných rodičů očekávat velká spolupráce, je třeba provázat veškeré dávky spojené s dětmi se školní docházkou a to i včetně těchto přípravek. Máte záškoláka, nemáte přídavky. Byl váš syn vyloučen z hodiny kvůli špatnému chování, nemáte přídavky. Má špatný prospěch, nemáte přídavky.

Zásadním omylem je, že dítě na které chodí přídavky je na tom automaticky lépe, než dítě na které nic nechodí! Pokud má špatné rodiče nestarající se o jeho vzdělání, je v zájmu dítěte tyto rodiče takto uplatit.

Vzdělání se ale netýká jen dětí. Příběhy emigrantů (Romů) z Anglie nebo Kanady vypráví o tom, jak si tam tito doplňují své vzdělání, učí se jazyky. Proč se totéž neděje v ČR?

Pohádky o diskriminaci Romů ve školství jsou tím silně nabourány, protože nevyučení nezaměstnaní Romové se válejí u televize nebo popíjejí na veřejných prostranstvích, místo aby si zdarma doplnili ve volném čase školy. Přihlásit se na večerní studium na státní škole není dnes problém na žádném stupni, jen o to není v této menšině výrazný zájem.

Takže by mělo platit totéž, co pro děti. Chceš podporu, musíš se ve volném čase vzdělávat. Nejde ti to a propadáš, přijdeš o ni. Bavíme se o nižších stupních, kde neúspěch je dán flákačstvím, nikoliv nároky převyšující schopnosti studenta. Kdo má papíry na demenci budiž omluven a nasměrován na invalidní důchod.

Problémy týkající se vzdělání jsou spjaty se všemi sociálně slabými, nejen Romy. Proto také žádné zmiňované opatření není diskriminační a mělo by platit pro všechny. Na rozdíl od diskriminující koncepce schválené vládou by tedy tato opatření pomohla všem, kteří to potřebují.

Diskutujte o tomto tématu na Facebooku